Instagram

Categorii

Cele mai citite

Cunoașterea avantajelor oferite de sistemul de integrare CRM din punct de vedere educațional

Knowledge of CRM Integrations Educational Advantages scaled

În ultimii ani, software-ul pentru gestionarea relațiilor cu clienții (CRM) a devenit o componentă esențială a managementului corporativ. Acesta a ajutat companiile să îmbunătățească angajamentul și fericirea consumatorilor, organizând și gestionând în același timp datele despre clienți. Cu toate acestea, software-ul CRM s-a extins dincolo de întreprinderi și a ajuns într-o varietate de sectoare, inclusiv în educație. Integrarea CRM poate ajuta instituțiile de învățământ în mai multe moduri, de la o mai bună implicare a studenților la rate mai mari de înscriere și retenție. Avantajele integrărilor CRM în educație sunt abordate în acest articol, împreună cu o strategie de implementare și cele mai bune practici.

Integrări CRM în educație: Avantaje

1. Implicare sporită a studenților

Instituțiile de învățământ pot interacționa mai eficient cu studenții datorită software-ului CRM. Programul oferă o platformă unică de comunicare care permite organizațiilor să trimită studenților mesaje personalizate în funcție de interesele lor, de rezultatele academice și de experiența anterioară la cursuri. Instituțiile pot crește participarea și pot crea un sentiment de comunitate prin personalizarea comunicării pentru fiecare student.

2. Îmbunătățirea ratelor de înscriere și de retenție

Instituțiile de învățământ pot utiliza software-ul CRM pentru a atrage și a păstra studenții. Programul poate ajuta la identificarea studenților care au mai multe șanse de a se înscrie prin urmărirea modului în care potențialii studenți se implică în relația cu școala. Pentru a-i determina pe acești studenți să se înscrie, instituțiile ar putea utiliza aceste informații pentru a-i viza cu mesaje personalizate. În mod similar, programul poate monitoriza contactele studenților cu școala pe parcursul carierei lor academice și îi poate identifica pe cei care ar putea fi în pericol de a renunța. Instituțiile pot crește ratele de retenție prin luarea de măsuri din timp.

3. O mai bună gestionare a datelor

Instituțiile de învățământ pot gestiona datele mai eficient cu ajutorul unui software CRM. Prin urmărirea interacțiunilor cu studenții și a rezultatelor academice, programul oferă instituțiilor o imagine completă a traiectoriei academice a fiecărui student. Instituțiile pot utiliza aceste date pentru a face alegeri bazate pe date pentru a îmbunătăți rezultatele studenților, folosindu-le pentru a descoperi tendințe și modele.

4. Procese raționalizate

Software-ul CRM poate accelera procesele administrative, economisind timpul și efortul cheltuit pe sarcini repetitive. De exemplu, software-ul poate automatiza proceduri precum înregistrarea și programarea studenților, reducând costurile administrative și permițând personalului să se concentreze asupra sarcinilor care aduc o valoare mai mare.

5. Educație personalizată

Software-ul CRM poate ajuta organizațiile să ofere studenților oportunități de învățare individualizate. Programul poate ajuta la identificarea cerințelor specifice de învățare prin urmărirea contactelor studenților cu universitatea, permițând organizațiilor să personalizeze oportunitățile de învățare pentru fiecare student în parte.

6. Comunicații mai bune

Software-ul CRM poate ajuta organizațiile să comunice mai eficient cu profesorii, personalul și studenții. Programul se poate asigura că toate părțile comunică pe aceeași lungime de undă, oferind o platformă centralizată pentru comunicare. Programul poate permite, de asemenea, o comunicare bidirecțională, permițând angajaților, profesorilor și elevilor să ofere feedback instituției.

 

Planul de implementare

1. Descrieți obiectivele și scopurile dvs.

Instituțiile de învățământ ar trebui să își definească scopurile și obiectivele înainte de a implementa un software CRM. Ce așteptări au de la utilizarea software-ului CRM? De exemplu, urmăresc ele să îmbunătățească ratele de înscriere și de retenție, să promoveze implicarea studenților sau să eficientizeze fluxurile de lucru? Stabilirea scopurilor și obiectivelor va ajuta organizațiile să selecteze cel mai bun software CRM și să elaboreze un calendar de implementare.

2. Alegeți un program CRM

Instituțiile ar trebui să aleagă software-ul CRM care se potrivește nevoilor lor după ce și-au stabilit scopurile și obiectivele. Instituțiile ar trebui să aleagă un software care se conectează cu sistemele lor actuale, este scalabil și poate fi personalizat.

3. Educați personalul

Instituțiile ar trebui să îi învețe pe lucrători cum să utilizeze software-ul CRM înainte de a-l pune în funcțiune. Acest lucru este valabil atât pentru membrii corpului profesoral, cât și pentru alte părți interesate, pe lângă personalul administrativ. Elementele fundamentale ale programului, cum ar fi modul de introducere și recuperare a datelor, de personalizare a mesajelor și de producere a rapoartelor, ar trebui să fie acoperite în cadrul instruirii.

4. Pilot și testare

Instituțiile ar trebui să testeze și să piloteze software-ul CRM cu un grup mai restrâns înainte de a-l extinde la întreaga organizație. Astfel, va fi mai ușor să se identifice orice probleme de software și să se garanteze că acesta este în conformitate cu scopurile și obiectivele instituției. De asemenea, înainte de a implementa programul la nivel global, instituțiile pot face orice modificări necesare în timpul perioadei de testare.

5.Implementarea

Instituțiile pot lansa software-ul CRM în întreaga instituție după ce acesta a fost testat și testat în mod pilot. Pentru a garanta că software-ul este implementat în mod eficient și că membrii personalului sunt pregătiți să îl utilizeze, acest lucru ar trebui să se facă în etape.

6. Urmăriți și evaluați

Instituțiile ar trebui să monitorizeze și să evalueze periodic eficacitatea software-ului CRM după ce acesta a fost instalat. Măsurile de monitorizare, inclusiv implicarea studenților, înscrierile, ratele de retenție și eficiența administrativă, fac parte din acest lucru. Pe lângă faptul că se asigură că software-ul își îndeplinește scopurile și obiectivele, acest lucru va ajuta instituțiile să identifice domeniile în care ar putea face schimbări.

 

Tehnici ideale

1. Începeți cu scopuri și obiective specifice.

Înainte de a implementa un software CRM, este esențial să se stabilească scopuri și obiective specifice, așa cum a fost descris anterior. Astfel, va fi mai probabil ca software-ul să îndeplinească obiectivele instituției și să producă rezultatele scontate.

2. Includeți toate părțile relevante în procesul de implementare.

Procedura de instalare trebuie să implice toate părțile interesate dacă se dorește ca software-ul CRM să fie implementat cu succes. Facultatea, studenții și alte părți interesate sunt incluse în acest sens. Participarea părților interesate în cadrul procesului va promova acceptarea și va garanta că software-ul este utilizat în mod eficient.

3. Instrucțiuni de utilizare a software-ului pentru personal

Eficacitatea software-ului CRM depinde de instruirea angajaților cu privire la utilizarea acestuia. Personalul nu trebuie să fie învățat doar elementele fundamentale ale programului, ci și cum să producă rapoarte și să adapteze comunicarea. De asemenea, instituțiile ar trebui să se asigure că personalul este ținut la curent cu orice modificare a software-ului sau a procedurilor.

4.Monitorizați în mod regulat parametrii de măsurare

Pentru a vă asigura că software-ul CRM produce rezultatele așteptate, este esențială monitorizarea regulată a metricilor. Instituțiile ar trebui să monitorizeze parametrii, inclusiv implicarea studenților, înscrierea, ratele de retenție și eficiența administrativă. Pe lângă faptul că se asigură că software-ul își îndeplinește scopurile și obiectivele, acest lucru va ajuta instituțiile să identifice domeniile în care ar putea face schimbări.

5. Îmbunătățirea continuă a procedurilor

Pentru ca integrarea CRM în educație să aibă succes, este necesară o dezvoltare constantă. Pentru a găsi domeniile în care s-ar putea îmbunătăți, instituțiile ar trebui să își evalueze periodic procesele și procedurile. De asemenea, instituțiile ar trebui să evalueze frecvent software-ul CRM pentru a se asigura că acesta oferă rezultatele dorite și că le satisface obiectivele.

Concluzie

Utilizarea CRM în educație are potențialul de a revoluționa modul în care instituțiile de învățământ superior interacționează cu studenții și gestionează datele. Instituțiile pot spori implicarea studenților, pot crește ratele de înscriere și de retenție, pot optimiza procedurile administrative și pot produce experiențe de învățare individualizate prin implementarea unui software CRM. Totuși, instituțiile ar trebui să utilizeze cele mai bune practici și o procedură de implementare bine planificată pentru a beneficia cu adevărat de integrarea CRM. Instituțiile pot oferi studenților lor un mediu de învățare mai eficient și mai eficace prin acest demers.