Instagram

Categorii

Cele mai citite

Integrarea automată a CRM în domeniul sănătății pentru creșterea eficienței

Automatic CRM Integration in Healthcare to Increase Efficiency scaled

Instituțiile de sănătate sunt din ce în ce mai solicitate să îmbunătățească rezultatele pacienților și să economisească cheltuielile. În plus, acestea trebuie să gestioneze o mulțime de date delicate și să respecte reguli stricte. Furnizorii de servicii medicale folosesc integrarea automată a managementului relațiilor cu clienții (CRM) pentru a îndeplini aceste obiective. Firmele din domeniul sănătății pot crește productivitatea, economisi cheltuieli și îmbunătăți îngrijirea pacienților prin automatizarea sistemelor lor CRM.

Caz de utilizare

Creșterea productivității în domeniul sănătății prin integrarea automată a CRM

Integrarea automată a CRM în domeniul sănătății este utilizată pentru a îmbunătăți îngrijirea pacienților prin eficientizarea proceselor. Furnizorii de servicii medicale pot automatiza procedurile repetitive, pot diminua problemele administrative și se pot concentra pe oferirea de tratamente de înaltă calitate pacienților prin încorporarea sistemelor CRM în operațiunile lor.

 

Beneficii

Printre numeroasele avantaje ale integrării CRM automatizate în domeniul sănătății se numără

 1. Eficiență sporită: Furnizorii de servicii medicale pot spori eficiența și diminua sarcinile administrative prin automatizarea proceselor obișnuite, cum ar fi programarea programărilor, reamintirile pacienților și îngrijirea ulterioară.
 2. Îmbunătățirea îngrijirii pacienților: Practicienii din domeniul sănătății pot urmări contactele pacienților, măsura progresul și oferi un tratament individualizat cu ajutorul sistemelor CRM automatizate. Pot rezulta niveluri mai ridicate de satisfacție a pacienților și rezultate îmbunătățite ale pacienților.
 3. Economii de costuri: Prin optimizarea fluxurilor de lucru, reducerea volumului de muncă al angajaților și eliminarea procedurilor manuale, soluțiile CRM automatizate pot reduce cheltuielile.
 4. Conformitate: Furnizorii de servicii medicale trebuie să respecte reguli stricte referitoare la securitatea și confidențialitatea datelor pacienților. Prin monitorizarea și protejarea informațiilor sensibile, soluțiile CRM automatizate pot contribui la asigurarea conformității.

 

Planificarea implementării și a fluxului

 1. Determinați obiectivele:
  -Identificați zonele cu probleme și zonele care necesită îmbunătățiri;
  -Determinați obiective clare pentru proiect;
  -Identificați rezultatele preconizate;
 2. Alegeți o platformă CRM:
  -Verificați caracteristicile pentru compatibilitatea cu sistemele actuale;
  -Controlați suportul și reputația vânzătorului;
  -Atenție la costuri și scalabilitate;
 3. Transferul de date:
  -Curățarea și verificarea datelor;
  -Câmpurile de date care se mapează;
  -Transferul datelor din sistemele actuale;
 4. Individualizare
  -Configurarea proceselor pentru a se adapta la anumite cerințe;
  -Crearea de șabloane pentru sarcini de rutină;
  -Configurarea procedurilor automatizate pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru;
 5. Dezvoltarea personalului:
  -Oferiți instruire practică;
  -Realizarea de ghiduri de instruire și materiale de formare;
  -organizați întâlniri de monitorizare pentru a vă asigura că membrii personalului se simt în largul lor în utilizarea sistemului.
 6. Lansare:

-Testați pe larg sistemul înainte de lansare.
-Realizați conturi de utilizator pentru angajați și clienți.
-Efectuați o lansare ușoară pentru a vă asigura că totul decurge conform planului.

 

Practici exemplare

 1. Acordați atenție nevoilor pacienților:
  -Asigură-te că sistemul CRM este adaptat la nevoile pacienților.
  -Evaluați contribuțiile pacienților și ale personalului pentru a determina domeniile care ar putea necesita îmbunătățiri.
 2. Consolidați cu sistemele actuale:
  -Integrați sistemul CRM cu sistemele actuale de asistență medicală pentru a asigura un flux de date fără probleme.
  -Evitați introducerea dublă a datelor prin sincronizarea datelor între sisteme.
 3. Garantarea securității și confidențialității datelor:
  -Adereți la normele stricte care reglementează confidențialitatea și viața privată a datelor pacienților.
  -Întotdeauna criptați și protejați datele.
 4. Utilizați analiza datelor
  -Utilizați analiza datelor pentru a monitoriza interacțiunile și progresele pacienților.
  -Determinați domeniile de îmbunătățire și luați măsuri pe baza datelor.
 5. Instruiți forța de muncă:
  -Asigură-te că angajații se simt în largul lor folosind sistemul CRM.
  -Oferiți instruire și asistență continuă pentru a vă asigura că membrii personalului cunosc cele mai noi caracteristici și funcționalități.
 6. Automatizați sarcinile tipice:
  -Automatizați sarcinile obișnuite pentru a crește productivitatea și a economisi efort administrativ, cum ar fi memento-urile pentru întâlniri și conversațiile de urmărire.
 7. Țineți evidența rezultatelor:
  -Țineți evidența indicatorilor de performanță importanți, cum ar fi satisfacția pacienților, productivitatea personalului și producția de venituri, pentru a evalua influența sistemului CRM asupra firmei dumneavoastră de asistență medicală.
 8. Îmbunătățire continuă:
  -Evaluați continuu eficiența sistemului CRM și identificați oportunitățile de dezvoltare.
  -Solicitați contribuții din partea angajaților și a pacienților pentru a vă asigura că sistemul le satisface nevoile.

 

Concluzie

Integrarea CRM poate afecta în mod semnificativ sectorul sănătății prin automatizarea operațiunilor repetitive și creșterea productivității. Profesioniștii din domeniul sănătății pot oferi tratamente de mai bună calitate și pot crește satisfacția pacienților prin optimizarea fluxurilor de lucru, reducerea sarcinilor administrative și îmbunătățirea interacțiunilor cu pacienții. Avantajele implementării unui sistem CRM în domeniul asistenței medicale merită strategia și implementarea necesare. Integrarea CRM va fi din ce în ce mai crucială pe măsură ce sectorul asistenței medicale se dezvoltă pentru furnizorii care urmăresc să sporească eficiența și să ofere o mai bună îngrijire a pacienților.